Mesh Rashi Hindu Boy Names

NameMeaningLikes

AacharyaLucky

AachmanTeacher

AadarshThe first prophet of Allah

AadavanIdeal

AadeshThe Sun

AadhanKing of the Sky; Rishi Name

AadhavBase

AadhavanRuler

AadheenThe Sun

AadhilObedient, Submissive

AadhiraHonorable judge

AadhirenA special star

AadhishDark

AadhyName of Lord Shiva; The Sky

AadhyanLord of Siva

AadhyatmKing

AadidevFirst, Most important

AadijayThe first God

AadinathJustice

AadiptaThe first Lord, Lord Vishnu